Infermeria

2375

Funcions:

• Administrar i controlar la medicació dins l’horari escolar.

• Establir contacte amb institucions i especialistes de l’àmbit sanitari en el cas que sigui necessari.

• Valorar possibles problemes de salut i derivar-los.

• Revisar l’evolució de salut de l’alumne a través d’informes mèdics.

• Prestar assistència a accidents i atendre les urgències

• Realitzar l’administració de dietes en cas d’alumnes portadors de botó gàstric, sondes nasogàstriques, …

• Educar en l’adquisició d’hàbits saludables a la comunitat escolar.

• Resoldre dubtes i fer educació sanitària a la resta del personal del centre, així com a les famílies.

• Registrar les incidències diàriament.