Educadores

educadors

Una de les funcions del col·lectiu és donar suport a l’alumne/a incidint en tots els àmbits del desenvolupament: autonomia, hàbits, comunicació, cognitius…

Altres tasques que desenvolupen són:

  • col·laborar amb tots els professionals del centre (mestres, fisioterapeutes, logopedes) en diferents tasques educatives
  • observar i recollir dades significatives dels alumnes
  • elaborar material
  • participar en les reunions d’aula i també en les reunions amb les famílies
  • assumir càrrecs de reponsabilitat necessaris per a garantir una bona dinàmica del centre.