Història

UNA MICA D’ HISTÒRIA

  • L’any 1980 es va obrir l’escola  La Maçana per atendre als alumnes sords que fins aquell moment estaven escolaritzats en dues escoles de Girona i després es van agrupar i escolaritzar a l’escola Carme Auguet.
  • El nom de l’escola és degut al lloc en el que està ubicat, a la zona de la Maçana de SALT per on hi havia passat una riera del mateix nom.
  • Sempre ha estat una escola d’àmbit provincial que ha atès als alumnes de les comarques gironines.
  • L’escola sempre ha estat oralista, tot i que progressivament s’ha anat introduïnt la llengua de signes tan a les aules com en el pla de formació de mestres, acostant-nos a una comunicació bilingüe.
  • Al començament era una escola per a deficients sensorials i atenia nens amb sordesa i amb  deficiència visual. Al voltant de l’any  1986 els pocs alumnes amb deficiència visual que hi havia a l’escola  es van integrar a les escoles ordinàries.
  • A partir de l’any 1989 es van crear els CREDAs. A Girona té la seu al mateix edifici de l’escola i al començament l’escola i el CREDA compartien la mateixa direcció. En aquells moments s’atenia a la majoria de  nens en la modalitat d’escolarització compartida, entre  la Maçana i l’escola del seu municipi on eren atesos per una logopeda itinerant del CREDA. 
  • Posteriorment el CREDA va seguir atenent als nens a les escoles ordinàries del seu municipi i la Maçana va evolucionar cap a una escolarització compartida amb els dos centres veïns, el centre d’educació infantil i Primària Silvestre Santaló i l’institut Salvador Espriu.
  • La Maçana com a escola d’educació especial sempre ha atès alumnes fins a 21 anys. Després del títol d’escolarització obligatòria els alumnes han pogut accedir als instituts ordinaris a realitzar abans la Formació Professional i actualment els Cicles Formatius.