Projecte educatiu

– INSTITUT INCLUSIU.

– ATENCIÓ GLOBAL DE L’ALUMNE.

TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES I PLURILINGÜISME.

– DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR.

– PROJECTES:ENFOCAMENT TRANSVERSAL, COOPERATIU I VIVENCIAL.

– VALORS ÈTICS, SOCIALS I SOSTENIBLES.

– INTEGRAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES.

– INNOVACIÓ, FORMACIÓ I PROGRAMES DE MILLORA CONTÍNUA.

– GUST PER LA LECTURA.