Reunió d’inici de curs amb les famílies

REUNIÓ d’inici de curs amb les famílies                                    dimecres, 19 d’octubre de 2016

ESO            a les 18.00 h

A les 18.00 els grups de 1r d’ESO faran una reunió
conjunta al gimnàs amb la Direcció
del centre i els tutors dels 5 grups. A les 18.30 h els tutors, acompanyats
dels pares aniran a l’aula assignada.

La resta de grups
d’ESO (2n,3r i 4t) a les 18.00 h aniran directament a
l’aula assignada
amb el tutor respectiu.

GRUP

TUTOR/A

AULA

1A

Manel Temprado

Gimnàs  + 110

1B

Àngel Pubill

Gimnàs  + 111

1C

Ignasi Sabater

Gimnàs  + 112

1D

Nuria Bosch

Gimnàs  + 113

1E

Sara Serrat

Gimnàs  + 118

2A

Ana Ferrero

120

2B

Neus González

121

2C

Raquel Güell

122

2D

Xavi Ruiz

124

3A

Albert Álava

125

3B

Àngel Olivan

126

3C

Georgina Soler

127

3D

Núria Cortijo

128

4A

Naís Vallés

115

4B

Laia Vintcens

116

4C

Albert Felip

213

AO

Montse Salgado

TAO

1r BATXILLERAT/1r CFGM               a les 19.30 h

Els grups de primer de batxillerat i els de 1r de tots els cicles de grau
mitjà
faran una reunió conjunta al gimnàs amb la Direcció del centre i els
tutors. A les 20.00 h els tutors, acompanyats dels pares aniran a l’aula
assignada.

1r BATXILLERAT

1r CFGM

GRUP

TUTOR/A

AULA

GRUP

TUTOR/A

AULA

B1A

Laura Cuadrado

314

GM
ELÈCTRIC 1r
Antoni
García

313

B1B

Antonio Sánchez

315

GM ADMINISTRATIU
1A

Isabel Embit

130

B1C

Joan Oliva

316

GM
ADMINISTRATIU 1B

Yolanda Serrano

129

GM
ADMINISTRATIU 1C

Nuria Alemany

317

GM COMERÇ
1r
Jordi
Ribas

305

Us esperem!
Versió per imprimir

Els equips
docents i la Direcció de l’INSTITUT SERRALLARGA