Departaments

Departaments i caps de departament

Llengua Catalana i Literatura Lídia Planes
Llengua Castellana i Literatura Carme Barril
Llengües Estrangeres Eva Vidal
Ciències Socials Teresa Vilanova
Matemàtiques Isabel Sorribes
Ciències Experimentals Paco Mengual
Tecnologia Jordi Trilla
Gestió Administrativa Dolors Vidal
Expressió Montse Miralles
Orientació i diversitat Maria Herreros