Salut

 

Ferides i cures

A l’escola es disposa d’una farmaciola que permet l’actuació dels mestres en cas que els vostres fills necessitin unes primeres cures. També es disposa de telèfons bàsics de sanitat o d’emergències. En tot cas, sempre que el vostre fill o filla pateixi una lesió, el centre educatiu es posarà en contacte amb vosaltres a través dels telèfons que els hàgiu facilitat. Per tant és molt important que disposem de telèfons de contacte vàlids.

Administració de medicaments al centre

Per norma general no es poden administrar medicaments als alumnes.

Només es podrà donar medicació en el cas de que aquesta vagi acompanyada de la pertinent recepta del metge i una autorització signada per la família on hi figurin totes les indicacions necessàries per a la seva administració (quantitat exacta, hora d’administració, etc.). I en aquest cas el medicament sempre es deixarà en mans del/a tutora/a o de l’equip directiu.

Protocol en cas que un infant es trobi malament a l’escola

En cas de comprovar que l’infant té febre: La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de 37 ºC que sovint s’acompanya de malestar. La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l’organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té malestar, fred o esgarrifances. Es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets.

Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més, l’escola contacta amb el pare, mare o tutor, i es demanar que el reculli tan aviat com pugui.  Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar un antitèrmic/ analgèsic (tret que en la trucada la família digui el contrari). El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris.

Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l’escola fins que finalitzi la jornada escolar.

Per administrar paracetamol als infants a l’escola, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor. Aquesta autorització s’entrega a l’escola en el moment de la matriculació.

Revisions bucodentals a 1r i 6è

Seguint el Pla de Salut de Catalunya i del Programa marc de salut bucodental del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la nostra escola es fa una revisió bucodental als alumnes de 1r i de 6è de Primària.

Un cop realitzada la revisió a l’escola, es lliura un informe personalitzat de l’estat de salut bucodental dels infants per a les famílies.

Vacunacions a 6è

La vacunació a les escoles als alumnes de sisè de primària la realitzen les infermeres dels Equips d’Atenció Primària (EAP).

En cas que sigui necessari, s’administraran 4 vacunes:

 1. Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH): Només a les nenes. Dues dosis.
 2. Vacuna antihepatitis A: Dues dosis
 3. Vacuna antivaricel·la: Dues dosis
 4. Vacuna antimeningocòcica C conjugada (MCC): Una dosi.

Per tal de poder vacunar els vostres fills caldrà que signeu l’autorització al full que us facilitaran a l’escola.

La diabetis a la nostra escola

A la nostra escola tenim infants amb diabetis i els atenem i facilitem les seves rutines per tal que facin una vida totalment normalitzada al centre. Per tal que sigui així estem en contacte amb les famílies d’aquests infants i en contacte directe amb els seus referents sanitaris per tal d’aclarir dubtes i coordinar-nos.

Tot el claustre de mestres ha rebut informació detallada per part de personal sanitari per conèixer i saber actuar davant de qualsevol situació que aquests alumnes puguin presentar.

Els protocols a seguir estan penjats en un lloc visible.

Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’ambit escolar de la Generalitat: protocol_diabetis-generalitat-catalunya

Pla d’emergència

Tots els centres educatius disposen d’un pla d’emergència contra incendis i d’evacuació del centre educatiu depenent de l’accident que s’hagi produït, per tal d’adoptar les mesures necessàries de prevenció. Anualment a l’escola realitzem un simulacre sorpresa d’evacuació per tal de que sigui el més realista possible i estar ben preparats davant de qualsevol adversitat.

Polls

Informació del Departament de Salut Pública:

Què són els polls? / Com es pot saber si es tenen polls?/ Com es transmeten? (clica aquí)

Què es pot fer per prevenir-los?

 • Les mesures preventives consisteixen en el raspallat i pentinat acurats dels cabells, dos o tres cops al dia.
 • Només s’han d’utilitzar les pintes, els raspalls, les gorres i altres objectes propis que s’han de netejar de forma adequada, especialment davant l’existència de casos (els raspalls i les pintes es poden rentar amb el mateix preparat antiparasitari i els articles de roba es poden rentar amb aigua molt calenta).
 • D’altra banda, com a mesura higiènica general, s’haurà de rentar el cap amb aigua i sabó dos o tres cops per setmana, com a mínim. L’ús preventiu de productes insecticides no es recomana en persones no parasitades.
 • Si alguna persona descobreix que té polls, és necessari que ho comuniqui a les altres persones que l’envolten per tal que puguin comprovar si també en tenen i extremar les mesures preventives.

Com eliminar els polls i les llémenes?

 • El tractament es basa en aplicar, al més aviat possible, un preparat insecticida (millor locions o cremes que no pas xampús).
 • Cal seguir estrictament les instruccions dels diferents productes comercialitzats tenint en compte que, amb molts d’aquests, s’haurà de repetir el tractament més d’una vegada per tal de matar els polls sortits dels ous.
 • Per tal d’eliminar les llémenes es poden esbandir els cabells amb una barreja d’aigua i vinagre, i després passar una pinta amb les pues molt fines, tot i que és millor treure-les amb els dits.
 • L’aplicació del producte no elimina totes les llémenes i en resta viu un percentatge gens menyspreable. És important que, a les escoles, tots els alumnes parasitats siguin tractats simultàniament, ja que es poden produir contagis entre nens afectats encara no tractats i nens ja tractats.
 • Els nens no parasitats no s’han de tractar.
 • Els familiars afectats s’han de tractar simultàniament, ja que sinó podrien contagiar els nens sans i, d’aquesta manera, disseminar els polls a l’escola.
 • És recomanable que els alumnes afectats no assisteixin a l’escola fins que no s’hagin sotmès al tractament (aplicació de loció o crema al cap) i hagin eliminat totes les llémenes.
 • Durant la setmana posterior a l’inici del tractament, cada dia s’han de revisar els cabells i anar traient les llémenes que hagin pogut quedar; en cas contrari, el tractament no haurà servit de res.
 • Els polls viuen exclusivament en les persones. Són innecessàries certes mesures com netejar mobles o locals i, per tant, no està indicat tancar l’escola on s’hagin produït casos.
 • Les consultes en aquesta matèria poden adreçar-se a les unitats de vigilància epidemiològica dels serveis territorials de Salut a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre i, a la ciutat de Barcelona, al Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.