Menjador escolar

L’empresa responsable del servei de menjador pel curs 2016-2017 és  Tots a Taula (Cibus 2000 Col·lectivitats). Aquesta empresa és contractada pel Consell Escolar i actua sota la supervisió de la comissió de menjador del consell Escolar.

El servei de menjador està atès per monitors/es que tenen cura d’aquest espai/temps, dels hàbits, de la higiene i de les activitats lúdiques que es realitzen després dels àpats.

 


Contacte Menjador

Persona de contacte: Isabel Ondoño

Telèfon: 672 146 592

Email: JosepElPi@gmail.com

Nota: Si un nen o nena ha de faltar al menjador, per malaltia o altra circumstància, s’ha de comunicar per telèfon a la Coordinadora entre les 9 i les 10 del matí.


Horaris

 • El servei de menjador funcionarà tots els dies, de dilluns a divendres, de l’12 de setembre de 2013 al 21 de juny de 2017.
 • L’horari ordinari del menjador està comprés entre les 12:30 i les 15.00h.
 • L’horari de jornada intensiva serà de 13:00 a 15:30h (corresponent al dies 22 de desembre i del 6 al 20 de juny).

Durant aquest temps, el treball tant de l’equip de monitors com de cuina treballen entorn a 3 eixos:

  • Selecció i elaboració d’una alimentació de qualitat, sana i equilibrada
  • Educació en hàbits alimentaris i comportament a taula
  • Realització d’activitats educatives en horari de menjador

Per apuntar-se al menjador cal omplir el full d’inscripció i donar-li a la coordinadora, tots els dies de 9 a 10 a l’espai AFA de l’escola.


Monitoratge i Cuina

Equip Funcions
Isabel Ondoño Coordinadora Monitoratge
Tere Castells Responsable de cuina
Carmen Osorio Ajudant de cuina
Loli García Monitora
Mª José Martínez Monitora
Francina Sánchez Monitora
Maribel Muñoz Monitora
Loli de Toro Monitora
Mª Angels Moya Monitora

Menú

 • El menú consta de dos plats i postres (generalment fruita fresca).
 • Si hi ha programada una sortida d’un dia es passarà un full per si cal servei de pic-nic.
 • Cada mes es repartirà el menú. També el podeu consultar en aquesta secció.
 • Els preus dels àpats pel curs 2016-2017 són: 6,20 € (alumnes fixes) / 6,90 € (esporàdics).Es  consideren alumnes fixes aquells que segueixen un mateix patró d’assistència durant tot el curs).
 • Caldrà lliurar el document de sol·licitud de plaça de menjador escolar degudament complimentat, abans del 15 de setembre, a la coordinadora del servei. A qui no el porti, se li cobrarà com a esporàdic fins que presenti les dades bancàries.
 • Els rebuts de menjador es cobren per avançat. Es facturaran entre el 1 i el 5 de cada mes.
 • Altes, baixes i modificacions en el servei s’han de comunicar abans del dia 30 del mes anterior.
 • En cas de devolució del rebut s’enviarà una nota informativa i es donarà un termini de 5 dies per a la seva regularització. Les despeses bancàries generades per la devolució del rebut correran a càrrec de les families.

Si un nen o nena ha de faltar al menjador, per malaltia o altra circumstància, s’ha de comunicar per telèfon a la Coordinadora abans de les 9:30h. En cas de no avisar no es farà el descompte corresponent. Recordeu que només es retorna la part de l’import de l’àpat (2€).

En cas de necessitat podeu utilitzar el servei de menjador. Només cal avisar pel matí, al telèfon indicat anteriorment, i abonar l’import en arribar a l’escola a les 9:00 h. del matí (a la sala de l’AMPA).


Dietes Específiques

Qui necessiti dieta, aquesta tindrà una durada de com a mínim 2 dies i caldrà comunicar-ho a primera hora a la coordinadora.

Quan es tracta de menús específics (celíacs, al·lèrgies, etc.) és imprescindible aportar l’informe mèdic que especifiqui les circumstàncies a tenir presents. Paral·lelament caldrà complimentar el document de sol·licitud de dieta específica, que poder descarregar des d’aquí o bé demanar a la coordinadora de menjador.

En el cas del esporàdics, caldrà que omplin el document a primera hora del dia en concret.

Fins que no es disposi de totes les dades personals i bancàries, els alumnes només podran optar al menú normal.


Material necessari

Alumnes d’Educació Infantil
 • Cada dilluns una bossa amb una bata amb gomes en comptes de botons i una pinta. Tot marcat amb el nom (Bossa, bata i pinta).
 • Els nens i nenes de P3 disposen d’un espai per fer la migdiada i han de portar un llençol impermeable i una manteta (quan arriba el fred).
Alumnes de Primària
 • No cal que portin res.

Nota: recordeu que tota la roba ha d’anar marcada amb nom i cognom.


Lliurament dels alumnes / Sortides

Els alumnes no poden sortir sols del menjador. En cas de necessitat, els hauran de recollir els familiars, o persones autoritzades, mitjançant la signatura d’un document que facilitarà la coordinadora.

Informes
 • Les famílies de l’alumnat de P3 rebran diàriament (durant el primer trimestre) un informe de com han dinat i descansat els infants.
 • Els alumnes de cicle infantil rebran durant el curs dos informes, el lliurament del qual coincidirà amb els dels informes escolars (desembre i juny)
 • L’alumnat de primària rebrà tres informes de menjador, a finals de cada trimestre.
 • Els dies que es produeixin incidències remarcables (problemes de conducta o d’alimentació), la família rebrà una nota explicativa de les monitores que s’haurà de retornar signada. Si la incidència és reiterada, s’aplicarà la normativa reguladora de la convivència (està a la vostra disposició)
 • Les comunicacions que es vulguin fer arribar al servei de menjador convé lliurar-les per escrit a l’atenció de la coordinadora o trucant al telèfon del servei de menjador. Al telèfon indicat línies a dalt podeu demanar hora d’entrevista.