Qui som

La ZER Les Vinyes neix, l’1 de setembre de 2005, a partir del desglossament de la ZER Baix Priorat.
Degut al creixement del nombre d’alumnes i en conseqüència de la plantilla de mestres, es feia difícil l’organització i coordinació de la ZER. És per aquest motiu que es va decidir el desglossament en dues zones escolars rurals: la ZER Baix Priorat (Bellmunt del Priorat, El Masroig i Porrera) i la ZER Les Vinyes (Capçanes, Els Guiamets, Marçà i la Serra d’Almos).

La partició va ser d’ofici, tenint com a punt de referència la carretera N-420.
Una de les necessitats dels quatre pobles integrants de la ZER és unificar criteris, sempre i quan, respectin la identitat pròpia de cada escola, donat que cadascuna d’elles té realitats diferents. Concretament dels pobles de la ZER, tres tenen una realitat semblant, pocs alumnes, sobre la vintena, i pocs nouvinguts. I l’altra escola té més alumnes, sobre la cinquantena, i més nouvinguts, per tant aquesta última presenta una realitat i unes necessitats diferents a les altres tres escoles.

També hi ha d’altres finalitats, tant a nivell pedagògic, alumnes-mestres, com de formació dels mestres (coordinacions, grups de treball, seminaris…).
Tot aquest seguit d’activitats s’han de recollir en un document de base. Igualment necessitem un document que indiqui quan, i de quina manera hem d’establir les diferents relacions entre tots els membres de la Comunitat Educativa, (pares, mestres i ajuntaments) i que reflecteixi els nostres trets d’identitat com a ZER.

Aquest document és el Projecte Educatiu, que estarà obert a la seva avaluació temporal, però que ens permetrà tenir un punt de partida i d’identitat.
Aquest Projecte Educatiu recull l’ideari de la ZER Les Vinyes i en iniciar cada curs escolar, l’equip directiu, prèvia consulta del claustre de mestres, proposarà al Consell Escolar de la ZER, dins la programació del Pla Anual el seguit d’activitats que es duran a terme per desenvolupar-lo.