Teatre a l’Escola

Roda de Teatre Infantil i Juvenil del Priorat

El Servei Educatiu del Priorat organitza la Roda de Teatre Infantil i Juvenil del Priorat, patrocinada per la Diputació de Tarragona.

La Roda de Teatre té com a objectius:

  • Potenciar el teatre a l’escola, com recurs per millorar la expressió oral i l’expressió corporal.
  • Afavorir el treball interdisciplinari.
  • La sensibilització pel teatre com a espectacle.
  • Fomentar en els alumnes valors com el respecte vers l’altre, l’esforç, la cooperació,…
  • La creació d’hàbits de conducta davant de l’espectacle teatral.
  • L’adquisició d’hàbits d’atenció, respecte envers les actuacions, ja siguin les de la pròpia escola o les dels altres centres.
  • Afavorir l’intercanvi d’experiències entre els centres docents.

Aquesta activitat es realitza, generalment, durant el mes de maig i és fruit del treball d’alumnes i mestres durant el curs.

La Roda de teatre ofereix a les escoles la possibilitat d’intercanviar les seves activitats. El fet que sigui itinerant permet als alumnes conèixer els diferents pobles de la comarca.

1989 1990 1991
 1992  1993  1994
 1995  1996  1997
 1998  1999  2000
 2001  2002  2003
 2004  2005  2006
 2007  2008  2009
 2010  2011  2012
 2013  2014  2015
2016  2016-2017