AMPA

Pots veure les últimes notícies de l’AMPA de l’escola.

L’AMPA és l’entitat que agrupa a les mares i els pares d’alumnes de l’Escola per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels nens i nenes i col·labora en el funcionament del centre.
És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre. Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de: La Junta Directiva i l’Assemblea General.
L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.

Algunes de les tasques que es fan són:

 • Promoure la participació de pares i mares dels alumnes:
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar.
 • Col·labora en les activitats educatives, organitza i gestiona les activitats extraescolars i el menjador de l’Escola.
 • Col·labora en el Projecte per a la Reutilització i Socialització de llibres.
Qui és de l’AMPA?

L’Associació està formada per les famílies que s’han inscrit com a sòcies. L’actual Junta està formada per:

 • Presidència: Blanca Torres Segarra
 • Vicepresidència: Francesc Pi Piqué
 • Secretaria: Berta Vendrell Castellví
 • Tresoreria: Maria Pellejà Piqué
 • Vocal: Jara Villar Oliveros
 • Vocal: Iona Colom Diego
 • Vocal: José Figueroa Pérez

La quota, que es paga per família, és de 20 €.

Horari d’atenció de l’AMPA

 

Contactar
 • Telèfon:
 • Correu electrònic: ampamarsa@gmail.com