HORARIS

HORARIS

HORARI ALUMNES PRIMER CURS

Els alumnes de primer  només faran  classes i els que facin DUAL, potser poden començar les pràctiques al 3r trimestre, 4 hores al matí, que continuaran tot el curs de 2n.

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
14:00-14:55
14:55-15:50
15:50-16:45
16:45-17:15

P        A        T        I 

17:15-18:10
18:10-19:05
19:05-20:00

 

HORARI ALUMNES SEGON CURS

Els alumnes de segon fan un horari diferent, perquè combinen les classes amb les pràctiques a l’empresa.

AQUEST ÉS L’HORARI DELS ALUMNES QUE FAN MODALITAT FCT

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
14:00-14:55
14:55-15:50 MP15-Info1

Marta

MP15-Info1

Marta

15:50-16:45 MP15-Info1

Marta

MP15-Info1

Marta

MP15-Info1

Marta

16:45-17:15 P        A        T        I 
17:15-18:10
18:10-19:05
19:05-20:00

 

AQUEST ÉS L’HORARI DELS ALUMNES QUE FAN MODALITAT DUAL

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
14:00-14:55
14:55-15:50
15:50-16:45
16:45-17:15 P        A        T        I 
17:15-18:10
18:10-19:05
19:05-20:00