App Education

App Education és una proposta didàctica que contempla els blocs definits en el currículum de l’assignatura de Tecnologia de 3r d’ESO, sent l’aportació fonamental la seva estructuració al voltant d’un projecte que actua com a fil conductor de tot el seu desenvolupament, alhora que promou el treball en equip a l’aula i fomenta l’esperit emprenedor entre els alumnes.
Aquesta estructura permet donar coherència a tot el curs seguint les fases del procés tecnològic que, tal i com es descriu al currículum, ha de ser un contingut comú a tots els blocs. El projecte plantejat consisteix en el disseny i programació d’una app per a dispositius mòbils.
A més, els estudiants i els docents reben l’orientació d’experts del sector, que participen voluntàriament per millorar els resultats de l’aprenentatge i oferir una visió del sector.