3r ESO B

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:10 CATALÀ ANGLÈS FÍSICA I QUÍMICA
11:05 VISUAL I PLÀSTICA BIOLOGIA TECNOLOGIA MATEMÀTIQUES EDUCACIÓ FÍSICA
12:00
13:10 CASTELLÀ SOCIALS TUTORIA

L’assignatura de Francès no té sessió de classe telemàtica però sí activitats al classroom: FRANCÈS

3r B Aula d’Acollida

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:10 MATEMÀTIQUES AA FiQ AA CASTELLÀ AA
11:05 VISUAL I PLÀSTICA BIOLOGIA TECNOLOGIA CATALÀ AA EDUCACIÓ FÍSICA
12:00
13:10 SOCIALS TUTORIA