Projectes i serveis

Activitats i projectes educatius

 • Projecte EDUCAT 2.0 d’aules digitals: cada alumne disposa d’un ordinador i llibres digitals (de 1r a 4t d’ESO).
 • Idiomes estrangers: anglès (obligatori) i francès optatiu.
 • Pla d’Acció Tutorial.
 • Aula Oberta.
 • Impuls de Llengües Estrangeres: incorporació de l’ensenyament en anglès a altres matèries.
 • Pla de Convivència i Mediació.
 • Projecte Singular: activitats en empreses per a determinats alumnes, en col·laboració amb l’Ajuntament de Lloret de Mar.
 • Voluntariat lingüístic per fomentar l’ús de la llengua catalana i anglesa.
 • Taller d’estudi assistit: reforç en horari extraescolar.
 • Pla d’Escola Verda: estalvi energètic i respecte al medi ambient.
 • Programa Salut i Escola: foment dels hàbits saludables i prevenció, en col·laboració amb el CAP de Lloret de Mar.
 • Programa de socialització de llibres de lectura.
 • Pla de Biblioteca escolar per al foment de la lectura.
 • Revista pròpia, Atzavara, que edita un número cada curs.
 • Pla d’Acollida: conjunts d’actuacions que el centre posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació a l’alumnat que s’incorpora de nou al centre.
 • Pla lector de centre: eina per encertar, reforçar i millorar els nivells de lectura i comprensió de l’alumnat.
 • Coral i orquestra.
 • Projecte Rossinyol (amb la UdG): afavorir la integració cultural, social I lingüística dels alumnes d’origen estranger.
 • Participació al Pla Educatiu d’Entorn.
 • Participació en el Programa Rotary d’intercanvi d’estudiants de Batxillerat amb altres països de parla anglesa durant un curs escolar.
 • Conveni amb empreses i associacions per fer formació laboral.
 • Participació en les proves Cangur de matemàtiques.
 • Participació en The Big Challenge   i The Fonix , concursos interescolars en anglès.
 • Intercanvi temporal amb un centre de França
 • Projecte de recerca de 4t d’ESO a Gran Bretanya
 • Preparació per a proves oficials del First Certificate.

Nivells educatius

 • Educació secundària obligatòria.
 • Modalitats: Tecnologia, Humanitats, Ciències Socials i Ciències de la Naturalesa I Salut.
 • Cicle d’Ensenyament d’Esports, modalitat de futbol. Habilita per exercir d’entrenador de futbol i d’àrbitre. Primer i segon nivell
 • Cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural: formar tècnics d’acompanyament de particulars o grups organitzats. Un curs.
 • Cicle d’ensenyament d’esports, modalitat de Salvament i Socorrisme, que acredita per a treballar de socorrista a piscines, parcs aquàtics i platges. Cicles inicials i final.