Consell escolar

AQUESTA és la constitució del consell escolar del curs 2019-20.