Història

L’IES Rocagrossa va començar les seves activitats a la plaça de Mossèn Pere Torrent, a l’edifici de la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Lloret de Mar. Era el mes de setembre de 1996. Fins aleshores, aquest mateix edifici, havia servit d’aixopluc a l’altre institut de Lloret d’ençà que era una extensió de l’Institut de Batxillerat Sa Palomera de Blanes.El primer curs, 1996-97, es va iniciar amb 1r i 3r d’ESO, desdoblats en tres grups de 20 alumnes, i els anys posteriors anà augmentant el nombre de línies. Al principi l’edifici era suficient, encara que les condicions no eren les més favorables: té mancances de material de laboratori, d’instal·lacions i material per a l’educació física, d’ordinadors, de pati i de pressupost diu l’acta de la reunió de Claustre núm 1 celebrada el dimarts 10 de setembre i a la qual assistiren sis professores i quatre professors, entre aquelles la primera directora, Ma. Il·luminada Guitart i Blanch. Per altra banda la reunió ordinària núm. 1 del Consell Escolar es va tenir el dimecres 18 del mateix mes. Durant set cursos tothom va haver de superar les dificultats de la situació: grans desplaçaments a les pistes d’atletisme amb tots els grups i a l’Escola d’adults per a les classes de batxillerat, l’esbarjo a la plaça amb un recinte tancat amb una reixa portàtil, la convivència al bar del casal de jubilats, l’estretor de l’aula d’informàtica…

A la fi, l’any 2003, pel setembre, vàrem començar a l’edifici actual que es  troba al barri que tradicionalment ha estat conegut com Es Molí. Aquest canvi, com es pot suposar, va representar una  millora importantíssima ja que es va  passar a gaudir de tots els equipaments que no teníem a la Casa de Cultura. La inauguració oficial va ésser el 18 d’octubre a càrrec del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, essent alcalde l’Il·lm. Sr. Xavier Crespo i director en Joaquim Costa. Ara el nostre institut, que agafa el nom d’aquest element tan característic del paisatge lloretenc que és la Roca Grossa, s’ha convertit en un centre modern i perfectament adequat a les necessitats educatives dels alumnes.

L’institut Rocagrossa, integrat per alumnat, professorat, famílies i personal no docent, es defineix com a centre públic que pretén d’aconseguir , mitjançant la convivència en llibertat, persones educades i formades en el pluralisme, el respecte, la integració i els valors democràtics.

La comunitat educativa treballa per una educació de qualitat, incorporant les noves tecnologies als processos d’ensenyament i aprenentatge al temps que manté l’essència d’una educació propera a les necessitats de l’alumnat i les famílies.

 

historiques_2 historiques_3

*Imatges del dia de la inauguració del centre l’any 2003