Estructura organitzativa del centre

curs 2018-2019

NUCLI DIRECTIU

Director: Miquel A. Casasnovas

Cap d’estudis: Marta Alcover

Secretaria: Imma Aguilar

Coordinadora pedagògica: Sandra Molins

Cap d’estudis de Formació Professional: Quique Molina

 EQUIP DE DIRECCIÓ

Coordinadora de 1r d’ESO:    Pilar Sabrià (+ Tut 1A)

Coordinador de 2n d’ESO:     Maria Capdevila (+ Tut 2C)

Coordinador de 3r d’ESO:      Arantxa Mas de Xaxars                    

Coordinador de 4t d’ESO:      Joan Vila (+Tut 4A)

Coordinador de Batxillerat:   Pilar Juanhuix

Coordinador de FP:               Quim Boadas

 CAPS DELS DEPARTAMENTS

Cap del departament de tecnologia: Judit Agrafojo

Cap del departament de llengües estrangeres: Ivan Domènech

Cap del departament de castellà i clàssiques: Maria Rojas

Cap del departament de català:       Mireia Santos

Cap del departament d’orientació:   Judit Muntadas

Cap del departament de ciències:    Irene Giribert

Cap del departament de matemàtiques: Carles Queipo

Cap del departament d’humanitats i socials: Albert València

Cap del departament d’EF i d’ensenyaments d’esports: Javier Pérez

Cap del departament d’expressió:  Toni López

COORDINACIONS , TUTORIES TÈCNIQUES i ALTRES

Coordinador TIC:  Carles Queipo

Coordinador TIC adjunt Xavier Huix:  

Coordinador d’activitats: Quim Boades

Coordinadora de prevenció de riscos laborals: Pilar Sabrià

Coordinador revista:  Joan Vila

Coordinador PCEE (Pla Català d’Esport a l’Escola):   Mercè Màrquez

Tutoria tècnica de faltes d’assistència: Kàtia Rifà i Judit Muntada

Tutoria tècnica de faltes d’ordre:   Arantxa Mas de Xaxars i Jaume Teixidor

Tutoria tècnica de retards:  Elena Pou

Tutor tècnic d’audiovisuals:   Ivan Domènech

Tutora tècnica de laboratoris:  Olga Fradera

Tutor tècnic de taller de tecnologia: Carles Egusquiza

Tutor tècnic d’imatge i promoció: Toni López

Assistència Plataforma:  Xavier Huix

Dinamització de centre: Pere Boada i Valen Pérez

Biblioteca:  Pilar Juanhuix i Blai Figueras

Servei de  Mediació: Pep Valls

Servei Comunitari: Arantxa Mas de Xaxars

CAD: Sandra Molins, Mònica Vilosa,  Kàtia Rifà, Judit Muntadas, i  Isabel Canora.

 TUTORIES

ESO 1A:   Pilar Sabrià

ESO 1B:   Virgínia Portero

ESO 1C:   Mireia Santos

ESO 1D:   Cèlia Hernández

ESO 1E:    Nahum Espelt

ESO 2A:    Daniel Cortina

ESO 2B:    Gunther Comerma

ESO 2C:    Maria Capdevila

ESO 3A:    Carmen Pérez

ESO 3B:    Montse Ciberta

ESO 3C:    Pietat Granados 

ESO 3D:   Teresa Gurnés

ESO 4A:    Joan Vila

ESO 4B:    Ángela Ojea

ESO 4C:    Teresa Hurtós

 

Aula Oberta:   Carles Romero

UEC:   Kàtia Rifà

Aula d’Acollida:   Mònica Vilosa

SIEI: Isabel Canora.

BAT 1A:    Elisa Muller

BAT 1B:    Isabel Pérez

BAT 2A:    Maria Rojas

BAT 2B:    Jordi Martín

Futbol 1r i 2n: Albert Sánchez

CAFEMN-A: Raquel Palou

CAFEMN-B: Javier Pérez

AAFE 1: Lídia Tàrrega

AAFE 2: Valentí Pérez

Salvament i Socorrisme: Dani Gutiérrez

 DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

 Departament de tecnologia:       

Carles Egusquiza

Xavier Huix

Judit Agrafojo

Mercedes Zorrilla

Departament de llengües estrangeres: 

Anglès:

            Ángela Ojea

            Imma Aguilar

            Ivan Domènech

            Pietat Granados

            Chiara Buggio

Francès:

Sara Company

Departament de castellà i clàssiques: 

Castellà:

Maria Rojas

            Arantxa Mas de Xaxars

            Elisa Muller

           Cèlia Hernández 

Clàssiques:

Marta Alcover

Jaume Teixidor 

Departament de català: 

Català:

            Joan Vila

            Sandra Molins

            Montse Ciberta 

           Mireia Santos

           Daniel Cortina

           Òscar Solé 

 Aula d’acollida 

Mònica Vilosa

Bàrbara Juncà

 Departament d’orientació: 

Psicopedagogia:

Kàtia Rifà

            Judit Muntadas

            Pep Valls

 Diversitat/ FOL  

           Carles Romero

 SIEI:

            Isabel Canora.

Nadia El Fatimy 

Educadora: Àgata Waclaweck  

Educadora: Andre Gómez 

 Departament de ciències: 

Biologia i geologia:

            Pilar Sabrià

           Elena Pou

           Olga Fradera 

 Física i química:

          Irene Giribet

         Glòria Solés 

         Maria Capdevila 

         Teresa Gurnés 

         Isabel Pérez de Puig 

 Departament de matemàtiques: 

Matemàtiques:

         Blai Figueras

        Carles Queipo

        Teresa Hurtós

        Rebeca Martínez 

        Elena Arroyo

 Economia:

        Pilar Juanhuix

 Departament d’humanitats i socials: 

Geografia i història:

Miguel A. Casasnovas

Berta Perales

Virgínia Portero

Albert València

Gunther Comerma

Filosofia:

Jordi Martín

 Religió:

Narcís Marquès 

Josep Ma. Arnau  

 Departament d’educació física i esports: 

      Quique Molina

     Javier Pérez

     Toni  Gordillo

     Lídia Tàrrega

     Pere Boada

     Raquel Palou

     Valen Pérez

     Joaquim Boadas

     Nahum Espelt

     Daniel Gutiérrez

     Mercè Márquez

     Albert Sánchez

     Maite Hernández 

     Gemma Saurí 

Departament d’expressió: 

Música:

Carmen Pérez

Damià Domingo  

 Visual i Plàstica:

Antoni López

Laia Suñé 

 PLANS I PROJECTES A L’INSTITUT ROCAGROSSA

Pla/projecte Coordinació. Responsable Etapa educativa Inici Actualització
Pla d’Acció Tutorial

 

Sandra Molins Totes 07-08 07-15
Projecte Lingüístic de Centre Equip directiu + Joan Vila Totes 08-09 07-17
Projecte singular

(dins de l’Aula oberta)

Carles Romero ESO 07-08 07-15
Pla de convivència i mediació Pep Valls Totes 06-07 07-15
Projecte eTtwinning Depart. Llengües Estrangeres Totes 07-08
Escola verda

 

Pilar Sabrià i Teresa Gurnés Totes 07-08
Biblioteca

 

Pilar Juanhuix i Blai Figueras Totes 09-10
Pla d’Acollida Equip directiu

 

Totes 09-10 09-15
Tallers d’Estudi Assistit Equip directiu ESO 09-10
Programa salut i escola Equip directiu  + Infermera

 

ESO 06-07
Associació Esportiva Escolar Mercè Màrquez Totes 06-07
Revista Atzavara Joan Vila, Daniel Cortina i Toni López

 

ESO 04-05
Coral  de l’Institut

 

Carmen Pérez ESO 07-08
Web del centre

 

Coordinació TIC Totes 09-10
Socialització de llibres Equip directiu ESO 13-14

 

Projecte Rossinyol

(amb la UdG)

Equip directiu + Mònica Vilosa ESO 10-11
Pla d’Emergència

 

Pilar Sabrià Totes 04-05
Servei a la Comunitat

 

Arantxa Mas de Xaxars ESO 16-17
Club de Lectura

 

Bàrbara Juncà ESO 15-16
#aquiproubullyng

 

Equip directiu + Comissió Totes 18-19