BATXIBAC a l’institut Montserrat Colomer

Dins del marc del nostre Projecte Educatiu de Centre una de les línies estratègiques del nostre institut és el potenciar tant com puguem l’aprenentatge d’una segona llengua com a element important per a la formació integral i de futur de l’alumnat.

Aquesta línia estratègica l’anem desenvolupant any rere any en les successives Programacions Generals anuals i és en aquest sentit que estem oferint a tota l’ESO una optativa de Francès.

 

QUÈ ÉS EL BATXIBAC?

El batxibac és una oferta de batxillerat amb un currículum mixt que possibilita als alumnes que el cursen obtenir la doble titulació del batxillerat català i el baccalauréat francès.

El currículum mixt està integrat pels continguts propis del batxillerat (matèries comunes, matèries de modalitat i el treball de recerca) i per uns continguts essencials per al coneixement de la llengua i la realitat històrica, política i cultural de França.

OBJECTIUS DEL BATXIBAC

  • Oferir una formació bicultural i bilingüe.
  • Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, des de l’educació secundària, permetent un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països.
  • Facilitar la inserció professional i la mobilitat dintre del món del treball amb un plus de coneixement d’una llengua i una cultura que ens són
  • Possibilitar que l’alumne assoleixi el nivell B2 del marc comú europeu de referència en llengua

EL BATXIBAC A L’INSTITUT MONTSERRAT COLOMER

L’Institut Montserrat Colomer és un centre que ofereix el batxillerat en totes les modalitats (exceptuant l’artístic)  amb una proposta d’itineraris rigorosos i coherents orientats cap a les futures opcions universitàries o professionals de l’alumnat. L’ensenyament dels idiomes estrangers ha constituït un dels pilars del nostre institut tant en llengua anglesa com francesa, reforçant els ensenyaments curriculars amb diversos intercanvis i programes com: l’Erasmus+, intercanvi d’anglès a Alemanya i intercanvi amb centres francesos.

Amb aquesta proposta refermem el nostra interès constant per l’ensenyament de la llengua i la cultura franceses. 

CURRÍCULUM DEL BATXIBAC I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

El currículum mixt comporta que un terç de l’horari lectiu s’ha de cursar íntegrament en llengua francesa i, obligatòriament, ha d’integrar la Llengua i literatura francesa i la Història de França, que s’han d’impartir en francès. Els alumnes que cursin el batxibac han  d’estudiar el Francès com a primera llengua estrangera a primer i a segon.

Altres matèries que s’han d’impartir, també en francès:

  • Història del Món Contemporani
  • Geografia
  • Història de l’Art
Matèries de batxillerat hores 1r hores 2n BAC
Matèries comunes
Tutoria 1 1
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera: francès 3 3 6
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Educació física 2
Història de la filosofia 3
Història 3
Treball de recerca 2
Matèries de modalitat/optatives
Modalitat 1: L’Histoire Contemporaine Contemporani 4 4
Modalitat 2: Géographie 4 4
Modalitat 3 4 4
Modalitat 4/optativa: Histoire + Littérature française 2+2 4
Modalitat 4/optativa: Histoire de l’Art 4 4
Total BAC 22

COM REFORCEM EL FRANCÈS DES DE L’ESO

Per garantir la solidesa i la continuïtat de la nostra proposta de batxibac som conscients que s’ha d’enfortir l’aprenentatge de la llengua francesa a l’etapa de l’ESO. Per aconseguir aquest objectiu tenim com a recurs les franges d’optativitat que s’organitzen segons la taula adjunta i es reforça amb l’intercanvia amb escoles franceses a 3r d’ESO.

Matèria Hores 1r ESO Hores 2n ESO Hores 3r ESO Hores 4rt ESO
Iniciació a la llengua francesa (quadrimestral) 2
Francès com a segona llengua (anual) 2 2 3

Per tant l’aprenentatge de la llengua francesa a l’ESO i al batxibac queden emmarcats de manera natural en el nostre projecte educatiu.

RECURSOS

En aquests moments el centre disposa d’una plaça de llengua i literatura francesa i una plaça específica  de ciències socials en francès.

 REQUISITS I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Els alumnes que vulguin cursar el batxibac han d’acreditar:

  • Nota mitjana d’ESO igual o superior a 6,5 i totes les matèries
  • Superar una prova de coneixements mínims de francès, què posteriorment serà reemplaçada pel B1 o DELF.
  • Entrevista personal per valorar-ne la idoneïtat.

Es tindrà en compte la recomanació dels tutors de 4t d’ESO i del professorat de francès.

Possible reserva de places:

De cara a la matrícula de batxillerat reservarem sempre un número de vacants que ens pugui garantir un mínim d’alumnat per a dur a terme el programa. Reservarem un número aproximat de 15 places.

Coordinador del programa: Josep Mª  Cascante

Correu electrònic: cbatxibac@institutmontserratcolomer.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>