Pla d’emergència

Introducció

En els centres docents, el professorat i l’alumnat hi passen moltes hores del dia. Els centres docents, com altres edificis, estan sotmesos a uns riscos, que poden venir de dins de l’edifici (el cas d’un incendi) o de fora (casos de contaminació, inundació…). Per aquesta raó, tots els centres disposen d’un pla d’emergència que vetlla per la seguretat i la protecció de tot el col·lectiu. Ara bé, perquè el pla d’emergència funcioni i pugui acomplir els seus objectius, cal que tothom el conegui. El professorat, alumnat i la resta de personal del centre ha de saber les seves funcions i responsabilitats i les actuacions a seguir en cas d’emergència.

El pla d’emergència és un document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol accident.

Evacuació

Evacuar un centre significa traslladar a l’exterior, en un lloc segur (punt de concentració), un grup de persones afectades per una emergència, de forma planificada. Cal evacuar el centre, bàsicament, quan hi hagi un risc intern. Exemples: incendi, explosió, fuita de gas, etc.

Aspectes a tenir en compte per al simulacre d’evacuació
  • L’avís d’emergència es farà mitjançant una sirena que sonarà diferent del timbre que assenyala el canvi de classe.

^^^^^^^^^^^^^^———^^^^^^^^^^^^^^^^———^^^^^^^^^^^^^^

10 segons de so, 3 de silenci. Tres cops.

  • Quan escoltem el senyal d’alarma desallotjarem el centre; deixei el que estigueu fent, sortiu de pressa, però sense córrer i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.
  • No utilitzeu l’ascensor.
  • Les plantes s’han de desallotjar per grups. Primer han de sortir les aules més pròximes a les escales, les altres aniran sortint successivament.
  • Els alumnes sortiran de forma ordenada, de manera que els diferents grups no es barregin.
  • Seguirem l’itinerari d’evacuació indicant al plànol que penjarem al costat de la porta de cada aula. Aquest itinerari està senyalitzat mitjançant senyals de color vermell.
  • L’evacuació començarà per la planta baixa. Simultàniament, els ocupants de la primera planta es mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera ordenada i respectant la prioritat de les classes anterior i de les plantes inferiors.
  • Tothom es dirigirà ca al punt de concentració (al mig de les pistes de futbol) on es farà el recompte dels alumnes.
  • Un cop fet el recompte, sonarà el timbre i tornarem a les aules de forma ordenada.

Per consultar el pla d’emergència sencer, podeu descarregar el següent arxiu:

Pla d’emergència