PAS

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) està format per:

  • Personal d’administració, que s’encarrega de la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes, dels documents acadèmics (llibres d’escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…) i de la tramitació dels assumptes propis del centre.
  • Subalterns, que s’encarreguen de vigilar i custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre, controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre, utilitzar i manipular el maquinari de reprografia, atendre l’alumnat i donar suport al funcionament i estructura del centre.

Els membres del PAS al nostre centre són:

  • Administratius:
   • Rosa Maria Cabezas Dionisio.
   • Jose Manuel Sánchez Benages.
  • Subalterns:
   • Enric Alba Fernández.
   • Vanessa Arans Ortiz.