Jornada de Portes Obertes

Amb motiu de l’aplicació de la Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives que resulta d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, us informem que la Jornada de Portes Obertes programada el proper dimarts 17 de març queda suspesa.