Entrega de premis d’excel·lència de les PAU

Avui, al Palau de Pedralbes han fet el reconeixement dels alumnes d excel·lència de les PAU.  El passat curs  2020-2021 es varen presentar mes de 40 000 alumnes a tot Catalunya dels quals 1200 han tret una mitjana en la fase general de més de 9, però cal mencionar que 16 alumnes han tret 9.8 i 9.9.
Un total de 4 alumnes de l’ institut Baix Penedès han obtingut la menció  d’ excel·lència:

Júlia Ivern:  9 8
Paula Sotoca: 9.5
Julia Juan Montejo: 9.4
Victor Rodríguez:  9.1

L’ acte, presidit per la consellera d’Universitats i recerca, la senyora Gemma Geis, ha estat mig presencial mig telemàtic. Mentre que al Palau rebien  presencialment els 16 alumnes que han obtingut 9.8 i 9.9, la resta es connectava telemàticament.

L’alumna Júlia Ivern Ponce de León, amb una mitjana de 9.8 ha estat una de les homenatjades.
Felicitem des d’aquí, tant a ella com a la resta de l’alumnat amb menció d’excel·lència.