WORKSHOPS ART

Aquest any l’escola el Temple ha iniciat un curs de formació de tres anys de durada amb el nom GEP: Generació Plurilingüe (Year 1). Es pretén impulsar la llengua anglesa en altres àrees, en el nostre cas ens hem iniciat amb els Tallers de plàstica. Concretament en el taller de “Hands up” a CM i “Medieval Art” a CS.

This year El Temple school has started a training course called GEP: Multilingual Generation (Year 1). We want to improve the English language in other subjects, in our case we have started through Workshops Art. Specifically in CM “Hands up” and CS “Medieval Art”.

Here you are our work!