L’Institut Vallès és FiloInsti!!!

Des de fa 6 cursos, en el nostre institut, tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO han fet una hora de filosofia a la setmana: el projecte de Filosofia 3/18. Va ser creat per M. Lipman i A. Sharp i a Catalunya ha estat traduït i organitzat pel Grup Iref (Grup d’innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia). L’objectiu que ha motivat l’aplicació d’aquest aprenentatge ha estat el de formar ciutadans crítics i participatius, capaços de desenvolupar les habilitats de pensament que els ajudaran en tots els aprenentatges de totes les àrees.

Ara, al fer-nos FiloInsti, passarem a formar part d’una xarxa força extensa d’escoles i instituts que treballem per desenvolupar una actitud filosòfica en els nostres infants i adolescents.