Materials

MATERIALS
A MÉS DELS LLIBRES DE TEXT, els alumnes hauran de portar el següent material, segons el nivell:
1r ESO: llibreta d’espiral; joc d’esquadra, cartabó i regle de mínim 25 cm; compàs; calculadora científica; llapis 2B, llapis HB, llapis 1H; capsa de colors de fusta de mínim 12 unitats; barra de cola; cel·lo; tisores i cola blanca ràpida.

2n ESO: llibreta d’espiral; joc d’esquadra, cartabó i regle de mínim 25 cm; compàs; calculadora científica; llapis 2B, llapis HB, llapis 1H; barra de cola; cel·lo i tisores.

3r ESO: llibreta d’espiral; joc d’esquadra, cartabó i regle de mínim 25 cm; compàs; calculadora científica; llapis 2B, llapis HB, llapis 1H; capsa de colors de fusta de mínim 12 unitats; capsa de retoladors de mínim 12 unitats; barra de cola; cel·lo; tisores i cola blanca ràpida.

4ESO (només els alumnes de l’optativa de Tecnologia-Visual i Plàstica): llibreta d’espiral; joc d’esquadra, cartabó i regle de mínim 25 cm; compàs; calculadora científica; llapis 2B, llapis HB, llapis 1H; capsa de colors de fusta de mínim 12 unitats; capsa de retoladros de mínim 12 unitats; barra de cola; cel·lo; tisores i cola blanca ràpida.

Batxillerat (només els alumnes de l’optativa de Dibuix Tècnic): joc d’esquadra, cartabó i regle de mínim 25 cm (a poder ser sense numeració, específiques de dibuix); compàs que es pugui regular i fixar; calculadora científica; llapis 2B, llapis HB, llapis 1H; capsa de Rötring (Pilot o Stanley) punta fina que contingui un 0,2 / 0,4 / 0,8; regle flexible de corbes flexibles.