Proves de competències bàsiques a 4t d’ESO

Us comuniquem que el dimarts, 6 de febrer, i el dimecres, 7 de febrer, tots els alumnes de quart d’ESO de Catalunya faran unes proves externes que permetran avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística, la competència matemàtica i la competència cientificotecnològica.