Convocatòria de vaga d’estudiants: 1 d’octubre

El dia 1 d’octubre hi ha una convocatòria de vaga d’estudiants i a proposta del Consell de Delegats del centre tots els grups que tenen dret a exercir el dret a vaga, a excepció del 2n curs de Química Industrial del nostre institut, ha decidit en votació adherir-se a la vaga convocada per alguns sindicats d’estudiants.

Tanmateix, els faig saber que els alumnes de 1r i 2n curs d’ESO no tenen dret a fer vaga, segons la normativa del nostre reglament de règim intern.

Pel que fa als alumnes de 3r i 4t curs d’ESO, les mateixes normes especifiquen que els que siguin menors de 16 anys no poden fer vaga sense el consentiment dels seus pares o tutors legals, per tant, qualsevol falta d’assistència per aquest motiu, sense aquest requisit, serà considerada injustificada.

El centre estarà obert en el seu horari habitual i amb tots els seus serveis amb funcionament normal.  

Si tenen qualsevol dubte o consulta, poden trucar al telèfon del centre, 972 33 10 05, i posar-se en contacte amb els tutors o amb la direcció.