Marshmallow Challenge

Els alumnes de 3r van estar fent un repte el darrer dia de classe del 2018. Es tractava de fer la torre més alta possible amb 18 espaguetis, 1 metre de cinta adhesiva, 1 metre de fil, i un núvol. Es mesurava l’estructura més alta des de la taula fins al núvol. Us passem el vídeo resum: