ASSAMBLEA AMPA IES SANT RAMON

Convocatòria d’assamblea:
Data, hora i lloc: 15 d’octubre a les 20:30 hores a la Sala d’Actes de l’Institut.

Ordre del dia:
1. Presentació de la Junta.
2. Estat de comptes, pressupostos i aprovació (si s’escau).
3. Activitats realitzades durant el curs anterior.
4. Propostes per aquest curs escolar 2008-2009.
5. Admissió de noves directius (si s’escau).
6. Precs i preguntes

Si esteu interessats a presentar-se com a candidats per formar part de la Junta de l’AMPA podeu omplir la butlleta que s’adjunta a la carta de convocatòria o demanar-la a secretaria. Cal retornar-la a secretaria abans del 15 d’octubre de 2008.