Oferta inicial de places del nostre centre

En aquest apartat podeu veure l’oferta pública de places inicials d’ESO que ofereix el nostre centre.

 

http://mapaescolar.gencat.cat/