Dia de l’educació física al carrer, a casa i al centre de treball

El passat 28 d’abril es va celebrar el dia de l’educació física a casa, al carrer i al centre de treball.

Els nois i noies de l’institut, i també el professorat, vam participar fent tallers d’educació física a l’aula i les estones d’esbarjo.

Va ser una jornada lúdica i esportiva, una festa de convivència per fer visible el valor de l’educació física com a matèria que promou espais de benestar i aprenentatge.