Informació per a les famílies

Marc horari
  • De 8:20 a 10:20   > Dues hores lectives
  • De 10:20 a 10:45 > Esbarjo
  • De 10:45 a 12:45 > Dues hores lectives
  • De 12:45 a 13:05 > Esbarjo
  • De 13:05 a 15:05 > Dues hores lectives
Llibres escolars. Fem reutilització?

El Centre participa del pla de reutilització dels llibres. El curs 2021-2022 la quota de socialització de llibres a ESO serà de 60€, que s’hauran d’abonar abans del 12 de setembre.

Poden portar el mòbil a l’institut?

El telèfon mòbil tindrà la consideració d’eina de treball. No es pot fer ús del mòbil dins del recinte escolar (edifici i pati) excepte per a tasques acadèmiques i prèvia autorització d’un docent.

Com s’informa de la no assistència dels alumnes?

El professorat en fa un control cada hora.

Abans de les 9.20 s’informarà a les famílies sobre les faltes d’assistència dels seus fills i filles mitjançant el correu electrònic.

Si el meu fill/a es posa malalt, com s’avisa?

Les famílies han de comunicar per telèfon quan un alumne està malalt o ha de faltar per qualsevol circumstància. Cal presentar un justificant per escrit al tutor. En cas de tenir examen, la família ho ha de comunicar quan truca.

Si un alumne es troba malament en horari lectiu, s’avisa a la família. Cal que un familiar el vingui a recollir. L’alumne s’esperarà a recepció.

Els alumnes de batxillerat podran marxar, si la família ho ha autoritzat a principi de curs.

Drets d’imatge de l’alumne/a?

A principi de curs es demana autorització per fer ús d’imatges en els canals oficials del centre.

El meu fill pot sortir del recinte de l’institut durant l’horari lectiu?

Els alumnes d’ESO no poden sortir durant tot l’horari lectiu. En cas que un alumne hagi de marxar, cal que  un familiar el vingui a recollir. L’alumne s’esperarà a recepció.

Els alumnes de batxillerat poden sortir durant l’esbarjo, si tenen signada l’autorització de la família.

Cal signar autorització per totes les activitats i sortides?

A inici de curs es demana autorització per a totes les sortides que es fan a  Sant Hilari  que no tenen cost econòmic (sortides d’entorn).

Sí que cal autoritzar les sortides que es fan fora de Sant Hilari o que tenen un cost econòmic.

Com es paguen les activitats i sortides curriculars?

La secretaria de l’institut envia un mail amb la descripció de l’activitat i el codi de barres per fer el pagament.

Es pot anar al banc a pagar o fer una transferència.

Com em poso en contacte amb la tutoria del meu fill/filla?

Podeu contactar amb el tutor a través de l’agenda o bé l’adreça de correu electrònic de tutoria que trobareu a la pàgina.