Documents

Instància genèrica

Model d’instància genèrica: Instancia

Documents de vaga d’estudiants

Protocol d’actuació en cas de vaga d’alumnat: ProtocolVaga

Autorització per fer vaga d’alumnat (2n cicle d’ESO i batxillerat): AutoritzacioVaga

Sortides

Full de pagament de sortides: Full-pagament-sortides

Full d’autorització de sortides: Full d’autorització de sortides

Justificants d’assistència

Justificant falta d’assistència: Justificant falta assistència alumnes

Convalidacions d’estudis

Convalidació per estudis de música (EMU1): Sol.licitud convalidació música (EMU1)

Convalidació per estudis de música (EMU3): Sol.licitud convalidació música (EMU3)

Convalidació per estudis de dansa: Sol.licitud convalidació EF (dansa EDA1)

Convalidació per estudis de dansa (EDA2) Sol.licitud convalidació EF (dansa EDA2)

Convalidació a ESO per pràctica d’esport: Sol.licitud convalidació EF a ESO (Esport Alt Rendiment)

Convalidació a batxillerat per pràctica d’esport: Sol.licitud convalidació EF a BATX. (Esport Alt Rendiment)

Alumnat major de 18 anys

Sol·licitud alumnes majors de 18 anys: Sol.licitud alumnes 18anys

Drets d’imatge

Drets d’imatge (menors de 14 anys): Drets-dimatge menys14

Drets d’imatge (majors de 14 anys): Drets-dimatge-majors-14-anys

Estada a l’empresa

Estada a l’empresa per a alumnat de batxillerat: EstadaEmpresa

Autoritzacions de salut

Control de glucosa i administració d’insulina: A314

Administració de glucagó: A315

Autorització de proves PCR al centre: Autoritzacio_proves_covid proves PCR al centre