Consell escolar

Director

Josep Broch

Cap d’Estudis

Jordi Tordera

Representant AMPA

Carme Corominas

Representant Ajuntament

Georgina Vilà

Representant personal no docent

Laura Pascuet

Representant sector alumnes

Nerea Rojas

Xènia Reis

Representants sector pares

Àngela Bella

Marta Manuel

Representants sector professorat

Glòria Torres

Maite Tarrés

Marisa Gilabert

Marta Madeo

Núria Roqueta

Borja Lluch

Secretària

Ester Amat