Oferta formativa curs 2021-2022

Oferta formativa: 

ESO

 • Estructura dels grups d’ESO del curs 2021-2022:
  • 2 grups a 1r d’ESO
  • 2 grups a 2n d’ESO
  • 2 grups a 3r d’ESO
  • 2 grups a 4t d’ESO
  • 1 grup de Projecte Singular amb alumnat de 4t d’ESO
 • Matèries optatives:
1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO
Matèries quadrimestrals:

 • Francès
 • Mou-te
 • Escola verda: hort
Francès (anual)

Matèries quadrimestrals:

 • Emprenedoria
 • Escola verda
Francès (anual)

Matèries trimestrals:

 • Mou-te
 • Cultura clàssica
 • Investigacions científiques
Tres franges de matèries optatives:

 • Física i química/ Llatí/ Economia
 • Biologia/ Tecnologia/ Música
 • Francès/ Dibuix/ Filosofia

 

 

Batxillerat

 • Batxillerat científic:
  • Matemàtiques
  • Física
  • Química / Dibuix tècnic / Economia de l’empresa
  • Biologia / Tecnologia
 • Batxillerat d’humanitats i ciències socials:
  • Matemàtiques / llatí
  • Economia de l’empresa
  • 1r curs:
   • Literatura catalana
   • Història contemporània
  • 2n curs:
   • Geografia
   • Història de l’art