PRESENTACIÓ DEL CURS

El curs 2020-21 comença el dia 14 de setembre.

Aquest dia es farà la presentació dels diferents nivells:

  • 1r ESO: 9 h (estaran al centre fins les 12 h)
  • 2n ESO: 9:30 h
  • 3r ESO: 10 h
  • 4t ESO: 11 h
  • 1r BAT: 11:30 h
  • 2n BAT: 12:30 h
  • Batxillerat nocturn: 18 h

A l’hora corresponent cada grup serà rebut pel seu tutor/a i anirà a la seva aula en filera i sense aglomeracions. Tots els alumnes han d’entrar al centre amb mascareta.

Matricula de Batxillerat. Setembre.

La matrícula de Batxillerat es farà del 7 al 10 de setembre. Per a formalitzar la matrícula cal omplir els formularis online següents segons la seva situació:

  • Dades identificatives: han de respondre el qüestionari online amb les dades identificatives
  • Dades curriculars: Tots els alumnes han de omplir UN dels quatre formularis següents d’acord al curs i torn (diürn o nocturn) que han de fer durant el curs 2020-21 (al final de l’article trobareu enllaços a l’organització curricular del batxillerat per si la voleu consultar):

A més, caldrà lliurar la documentació annexa (autorització drets d’imatge, autorització per les sortides a la ciutat de Reus, carta compromís educatiu, document de pagament de la matrícula) degudament signada:

Documents matrícula BAT  20-21 alumnes nous diürn

El lliurament d’aquesta documentació juntament amb el resguard del pagament de la matrícula escanejada (o fotografiada)  es  farà preferiblement  per correu electronic a l’adreça matriculacio@savi.cat.

També la podeu lliurar de manera presencial  a la secretaria del centre. En aquest cas cal demanar cita prèvia a través d’aquest enllaç o  trucant al telèfon de l’institut 977 75 60 47.

Llistat de llibres: cal triar els llibres corresponents a les matèries que es cursaran.

LLibres BAT 2020_21

L’institut ofereix el servei de l’empresa IDDINK, que gestiona un projecte de reutilització de llibres que redueix molt la despesa per les famílies. A més els llibres es lliuren a l’adreça que indiquen les famílies. Consulteu les condicions:

https://microsites.iddink.es/ca/416_institut_salvador_vilaseca/

Codi de centre per fer la comanda: 416MP7

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos al correu: info@savi.cat.

Modalitats, itineraris i matèries del Batxillerat

En aquests dos enllaços podeu consultar l’organització de les matèires a primer i segon de batxillerat:

MATÈRIES BAT 2020-21diürn

MATÈRIES BAT 2020-21 nocturn

Presentació de la reunió de pares de 1r d’ESO

En aquest enllaç podeu consultar tota la informació que vam dir respecte al curs 2020-21 en la reunió online que vam fer el passat 22 de juliol.

Si teniu algun dubte concret podeu enviar un correu a: info@savi.cat.

El llistat de llibres i material didàctic el podeu consultar en la pàgina web de l’institut.

Per comprar el xandall poseu-vos en contacte amb l’ampa de l’institut: ampasalvadorvilaseca@hotmail.com

Enllaç amb la presentació: Reunió famílies 1r d’ESO_juliol

 

 

Llibres i material didàctic curs 2020-21

ESO

L’equip directiu està organitzant els grups d’ESO pel curs 2020-21 a partir de les instruccions del Departament d’Educació. A hores d’ara, encara no tenim distribuïts els alumnes en llistes de grups-classe. Quan tinguem aquestes llistes acabades publicarem a la pàgina web del centre i enviarem per correu a les famílies els llistat de llibres i material didàctic pel curs vinent.

BAT

La matriculació de Batxillerat comença el proper 8 de juliol. Podeu consultar el llistat de llibres de les matèries comunes i de modalitat en el fitxer adjunt.

 

IDDINK

L’institut ofereix el servei de l’empresa de reutilització de llibres IDDINK que enguany ha creat un lloc web específic per l’institut Salvador Vilaseca. Podeu consultar tota la informació en els enllaços annexes.

LLibres BAT 2020_21

Enllaç amb el nou lloc web:   http://microsites.iddink.es/CA/416_institut_salvador_vilaseca

Informació d’interès: