Calendari preparació del curs 2021-22 (matrícules, reunions i llibres)

 • Calendari de matrícules i reunions de famílies
  • Publicació de la llista d’alumnes de nova incorporació assignats al centre per a estudiar Batxillerat. Accedir a la noticia
  • Reunió de pares d’alumnes que el curs 2021-22 faran 1r. d’ESO: dilluns 12 de juliol a les 19:00 en format telemàtic. Accedir a la presentació en pdf
  • Matrícula d’alumnes  de 1r i 2n de BAT (alumnat del centre i nous alumnes): Del 12 al 16 de juliol. Accedir a la notícia
 • Llibres
  • Retorn de llibres a Iddink: dimecres 14 de juliol, d’acord a aquest horari:
   • 10:00 h : 1r ESO
   • 10:45 h : 2n ESO
   • 11:30 h : 3r d’ESO
   • 12.15 h: 4t d’ESO
   • 13:00 h: BAT
   • Per a les famílies que no hagin pogut assistir al matí: 15:00-18:00h
   • NOTA: Si una família ha de retornar els llibres de germans de diferents cursos, ho podrà fer a la vegada.
  • Llista de llibres d’ESO. Accedir a la noticia
  • Llista de llibres de Batxillerat. Accedir a la notícia