STEAMcat

El nostre institut participa del programa d’innovació pedagògica STEAMcat, que consisteix en l’acompanyament dels centres mitjançant l’assessorament, la creació de la Comunitat STEAMcat, les formacions i els recursos.

Aprofitant el lideratge distribuït del centre, les metodologies, perspectives i tecnologies adients a l’aula i el treball transversal del professorat, es fomenta el pensament crític de l’alumnat, es millora la percepció social de la ciència, per provocar un increment de la selecció d’estudis postobligatoris STEM per un canvi positiu de l’autopercepció dels alumnes en vers aquestes disciplines.