Servei comunitari

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana. Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

En el cas del nostre institut, el Servei Comunitari forma part de la programació del projecte “Així som” i comprèn una part d’aprenentatge que es realitza  dins de l’horari escolar i d’un servei actiu a la comunitat que es duu a terme fora d’aquest horari i que consta d’un mínim  de 10 hores.

L’entitat que col·labora amb nosaltres aquest curs és el Punt Òmnia d’Espronceda, un servei obert a tots els veïns i veïnes del barri d’Espronceda, el Districte 6è de Sabadell i a tots aquells i aquelles que vulguin fer-ne ús, siguin d’on siguin.