Formació TEI

El divendres dia 13, tot just començar el nou curs, els coordinadors del programa TEI del centre, l’Estefania Font i el Norbert Riquelme, han dut a terme la primera sessió TEI per a 1r i 3r ESO

L’alumnat de 1r d’ESO ha rebut una sessió informativa, en la qual els han explicat què és el programa TEI i com hi participaran ells. A 3r d’ESO, en canvi, s’ha fet una sessió formativa, ja que coneixen el programa i només ha calgut explicar què implica el fet de ser tutor/a.

L’aplicació del programa TEI té com a finalitat la integració de tot l’alumnat de 1r d’ESO, la cooperació i una manera constructiva de resoldre els conflictes que es puguin produir a l’insitut. També pretén prevenir l’assetjament escolar, implicant no tan sols els alumnes, sinó a tota la comunitat educativa.

La tutoria entre iguals és àmpliament utilitzada en molts països (Peer Tutoring), tant en l’educació reglada com en la no reglada, i en tots els nivells educatius i àrees curriculars. És recomanada per experts en educació, com ara la UNESCO, com a una de les pràctiques instructives més efectives per a l’educació de qualitat.