Bon tracte a la gent gran

El Servei Comunitari és una eina clau per desenvolupar la competència social i ciutadana. A més de col·laborar amb el Punt Òmnia d’Espronceda, hem iniciat un seguit d’accions de col·laboració amb els Serveis d’Acció Social, Salut i Cicles de Vida de l’Ajuntament de Sabadell. Concretament, alguns alumnes de 3r d’ESO estan participant en el projecte “Bon tracte a la gent gran”.

El Servei comunitari té com a objectiu garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Pel que fa al projecte “Bon tracte a la gent gran”, el dijous 6 de febrer, el nostre alumnat va fer la una intervenció al CAP del Sud-Campoamor, al Complex de Gent Gran del Parc Central i a l’Espai Social de la Fundació La Pedrera.

A més de visitar les diferents entitats, van tenir l’oportunitat de compartir espai i activitats amb la gent gran del barri i després van explicar un decàleg sobre “Bon tracte a la gent gran”, elaborat pels mateixos alumnes en la matèria de cultura i valor ètics.

Per finalitzar, van passar un qüestionari sobre el tracte que es dona a la gent gran.

La segona part de la implementació, serà el dia 13 de febrer. L’alumnat farà la ruta dels forns i farmàcies del sector Campoamor-Espronceda per explicar aquest decàleg i fer un qüestionari a la gent del barri sobre el tracte que es dona a la gent gran.