Instal·lacions

 • Dues aules de música
 • Dues aules d’idiomes
 • Dos laboratoris de ciències
 • Una sala d’usos múltiples
 • Una aula de dibuix artístic
 • Una aula de dibuix tècnic
 • Una aula-taller de tecnologia
 • Una aula d’acollida
 • Una aula oberta
 • Un gimnàs cobert amb vestidors i dutxes
 • Dues pistes poliesportives
 • Una aula d’aplicació dels cicles a les instal·lacions de l’Hotel Olympic
 • Tres aules d’informàtica
 • Dos armaris transportables amb ordinadors portàtils
 • Connexió sense fils a Internet (WIFI) a tots els espais del centre
 • Intranet i pàgina web del centre
 • Domini informàtic propi
 • Servei de bar-cafeteria
 • Ascensor
 • Hort