REUNIONS INFORMATIVES FAMÍLIES

Aquest final de curs es celebraran trobades amb les famílies a la sala d’actes del centre:

 

 

Share