REUNIONS INFORMATIVES 3R D’ESO – ITINERARIS 4T D’ESO

Com ja sabeu molts de vosaltres, 4t d’ESO compta amb dos itineraris diferenciats, i ja ha arribat el moment d’escollir per on vols seguir la teva formació. Dins de cada itinerari hi ha diverses matèries optatives d’entre les quals cal escollir.

​ITINERARI ACADÈMIC

Indicat per als alumnes que vulguin cursar estudis postobligatoris acadèmics (batxillerat).

L’alumne farà 3 matèries: una de la franja 1, una de la franja 2 i una de la franja 3.
S’ha de triar dues opcions per ordre de preferència de cada franja (1=matèria triada en primera opció, 2= matèria triada en segona opció).

 

 

 

TÈCNIC-PROFESSIONAL

Indicat per als alumnes que vulguin cursar estudis postobligatoris aplicats (cicles formatius) o es vulguin incorporar al món laboral.

L’alumne farà 3 matèries: una de la franja 1, una de la franja 2 i una de la franja 3. S’ha de triar dues opcions per ordre de preferència de cada franja (1=matèria triada en primera opció, 2= matèria triada en segona opció).

ATENCIÓ! La matèria “Ciències aplicades a l’activitat professional i tecnologia” és una matèria doble i és única per a les franges 1 i 2.

 

 

COM I QUAN HE D’ESCOLLIR?

Vista l’excepcionalitat d’aquest curs i la situació en la qual ens trobem, les reunions informatives per a les famílies es faran presencialment en grups reduïts de 10 persones durant la setmana del 3 al 7 de maig. 

Per altra banda, el formulari de tria serà en format paper (un formulari per emplenar que es farà arribar personalment a cada alumne). El formulari s’enviarà després de les reunions informatives.

REUNIONS FAMÍLIES 

Els tutors ja han contactat amb les famílies durant els darrers dies per indicar l’horari de les reunions. S’hi farà una explicació detallada dels itineraris, les optatives de cadascun i el procés per omplir el formulari.

DOCUMENTACIÓ PER ALS ALUMNES I FAMÍLIES

A continuació podeu trobar un PDF amb els detalls dels itineraris:

Itineraris 4t 2021-22 – TUTORS

ORIENTACIÓ 3r 2021 – ITINERARIS 4t ESO