PARTICIPACIÓ A LES PROVES MATEMÀTIQUES CANGUR 2021

El passat 18 de març 100 alumnes de l’Institut Pere Borrell van participar a la prova matemàtica CANGUR 2021, en la seva 26a edició..
Aquesta prova, amb 30 preguntes tipus test, va ser proposada als alumnes amb versions diferents segons el curs al que pertanyien.
La participació més numerosa vas ser la de 3r d’ESO amb 27 alumnes, seguida de 24 alumnes de 1r d’ESO, 21 de 2n d’ESO, 14 de 4t d’ESO, 8 de 2n de Batxillerat i 6 de 1r de Batxillerat.
Durant el matí, i en diferents franges horàries per cada curs,
la sala d’Actes de l’Institut en el cas d’ESO, i una classe, en el cas de Batxillerat, va ser l’escenari on durant una hora i quart els alumnes van aguditzar el seu enginy per a seleccionar les respostes correctes.
Els fulls de respostes van ser enviats a la Societat Catalana de Matemàtiques, des d’on s’han rebut més de 90.000 exemplars aquest 2021, corresponents a alumnes des de 5è de primària a 2n de batxillerat i cicles formatius. Una participació important tot i patir una devallada per efecte de la pandèmia respecte a l’any 2019, que va comptar amb més de 124.000 estudiants, i produir-se la cancel·lació de l’edició 2020.
Gràcies per la vostra participació!