CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL AMPA INSTITUT PERE BORRELL

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL
AMPA INSTITUT PERE BORRELL

CURS 2016/2017 CURS 2017/2018

Benvolguts pares associats
D’acord amb els estatuts de la nostra AMPA us convoquem a l’Assemblea General

DIA: dimecres 06 de juny
HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala d’Actes de l’Institut

ORDRE DEL DIA CURS 2016/2017
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2. Informe i aprovació de l’estat de comptes 2016/2017
3. Valoració reciclatge de llibres
4. Presentació dels nous membres de la junta
5. Activitats subvencionades
7. Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA CURS 2017/2018
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2. Cessament Junta actual i incorporació nous membres
3. Enquesta socis, resultats i valoració
4. Continuïtat reciclatge de llibres
5. Resultat reunió amb Equip Directiu
6. Propostes per curs 2018/2019
7. Torn obert de paraules

Puigcerdà , 31 de maig de 2018
AMPA Institut PERE BORRELL, c/ Escoles Pies, núm. 46 Tel. 972 894174

Share