Estudi GI-SOC de Girona 2a volta

2a enquesta per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO: https://es.surveymonkey.com/r/GISOC2

L’equip de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut, en col·laboració amb l’UDG i el Departament d’Ensenyament està desenvolupant un estudi sobre les habilitats de la vida dels adolescents.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) anomena les habilitats per a la vida com aquelles capacitats que té la persona per gestionar la seva vida, la seva salut i per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi. L’OMS qualifica com a habilitats bàsiques: la comunicació interpersonal, la capacitat de negociació i rebuig, l’empatia, la col·laboració i el treball en equip, l’advocació i la defensa d’interessos col·lectius, la presa de decisions, la resolució de problemes, el pensament crític, el control intern, l’autoestima i la gestió de les emocions i els sentiments i de les tensions i l’estrès.

Aquesta enquesta és fàcil de contestar i inclou preguntes sobre les seves dades sociodemogràfiques i les seves opinions sobre com gestiona la seva vida i la seva salut. La participació de l’alumnat es concreta en omplir un qüestionari que es realitzarà en dos moments durant aquest curs 2017-2018 i un altre a principis del curs 2018-2019.

La informació recollida serà totalment confidencial. Les respostes obtingudes de les enquestes s’introduiran en una base de dades protegida que impossibilitarà la identificació dels participants mitjançant un sistema de codificació, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Share