Cambridge English Exams

L’INS Pere Alsius i Torrent en col·laboració amb Merit School ofereix al seu alumnat la possibilitat de realitzar, en en un institut de Banyoles, els exàmens de la Cambridge University:

  • Preliminary English Test (PET) for Schools
  • First Certificate for Schools

Els exàmens es realitzaran el dissabte 23 de maig de 2020

INSCRIPCIÓ: del 24 de febrer al 26 de març de 2020
 
Més informació a:

Per fer la inscripció:

Horari: Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00. Dimarts i dijous fins a les 17.00
Documentació: s’ha de presentar la següent documentació en el moment de la inscripció:

  • DNI, NIE o passaport original en el moment de la inscripció. En el cas dels menors d’edat, ha de formalitzar la inscripció el/la pare/mare/tutor(a).

Resguard de pagament emès per l’entitat bancària conforme s’ha efectuat. Podeu descarregar el full de pagament, hi trobareu les instruccions per efectuar el pagament:

Si ho considereu oportú per tal de prendre la decisió de fer la prova, el Departament d’Anglès us pot proporcionar informació sobre el nivell acadèmic del vostre/a fill/a. Podeu sol·licitar aquesta informació directament a la professora d’anglès a través del vostre/a fill/a.

Assessorament als candidats (alumnat que es presenta a la prova)

Heu de comunicar a les vostres professores de llengua anglesa del centre la inscripció a les proves, per tal que us assessorin sobre els aspectes següents:

  • Estructura de la prova.
  • Formació de les parelles de l’speaking.
  • Recomanacions i material per preparar la prova.

Si voleu més informació sobre els exàmens us recomanem que visiteu els següents llocs web: