Calendari de preinscripció i matrícula Batxillerat curs 2018-19

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Fases de la preinscripció Dates
Presentació de sol·licituds 14 al 24 de maig
Presentació de documentació fins al 28 de maig
Publicació de llistes amb el barem provisional 5 de juny
Presentació de reclamacions 6 al 8 de juny
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 13 de juny
Publicació de les llistes ordenades definitives 18 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 3 de juliol
Fases de la matrícula Dates
Matriculació 4 al 11 de juliol
Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre 4 al 11 de juliol
Matriculació extraordinària pels pendents al setembre 5 al 7 de setembre

Sol·licituds emplenades en paper: Sol·licitud preinscripció BTX

Calendari de preinscripció i matrícula ESO curs 2018-19

Fases de la preinscripció Dates
Presentació de sol·licituds 13 al 24 d’abril
Publicació de llistes amb el barem provisional 3 de maig
Presentació de reclamacions 4 al 8 de maig
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 10 de maig
Publicació de les llistes ordenades definitives 15 de maig
Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny
Fases de la matrícula Dates
Període de matriculació de 1r d’ESO 21 al 27 de juny
Període de matriculació o confirmació de plaça de 2n, 3r i 4t d’ESO 25 al 29 de juny
Període de matrícula extraordinària de l’ESO 5 al 7 de setembre

Sol·licituds emplenades en paper: formulari de la sol·licitud

Horaris:

  • Preinscripció:
    • Al Centre (de 9.00 a 13.00 hores)
    • A l’Oficina Municipal d’Escolarització [Plaça d’Europa, 7] (de 9.00 a 14.00 hores, i dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 hores)           
  • Matrícula:
    • Al Centre (de 9.00 a 13.00 hores)